Privacyverklaring Carin Pipers

Via de website www.carinpipers.nl worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Carin Pipers is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik via www.carinpipers.nl doe met informatie over u. Bij deze verwerking hou ik me aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • ik mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • ik u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • ik passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • ik uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van u bijhoud, neem dan contact op met mij via het contactformulier.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u mij een bericht sturen. Hiervoor gebruiken ik de volgende persoonsgegevens:

 • (bedrijfs)naam;
 • Telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Hiernaast bevat uw vraag mogelijk persoonsgegevens. Ik gebruik deze gegevens om uw vraag of verzoek te kunnen afhandelen. Ik gebruik bovenstaande persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Zo kan ik bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Ik geef uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Indien u hiervan gebruik wilt maken, geef dan duidelijk aan wie u bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Klacht indienen
Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop ik omga met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 februari 2024.

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden (PDF) ยป 

BTW-id: NL004939870B29

Inschrijving kvk: 92144713

Scroll naar boven