Advies, projectmanagement & coaching

ICT en de zorg: er kan veel, maar goed toepassen en opschalen is niet eenvoudig. Ik help zorg-organisaties bij het stellen van de juiste prioriteiten, selecteren van de meest optimale oplossingen en het daadwerkelijk implementeren van ICT.

ICT-advies in de zorg

Wel of niet investeren in een nieuwe informatiesysteem? Hoe organiseer ik de inzet van ICT in mijn zorgorganisatie? Wat zijn in welke volgorde de goede stappen in de digitaliseringstrategie van mijn organisatie? Hoe zie ik de bomen weer in het oerwoud dat ICT heet? Bezig om met meerdere zorgaanbieders een nieuw zorgproces in te richten, maar hoe ondersteunen we dit met ICT? Hoe kom ik tot een goede businesscase en helder investeringsplan voor ICT? 

Als expert op het snijvlak van organisatie en ICT geef ik u een gedegen en betrouwbaar advies.

Stip op de horizon helder, maar onduidelijk hoe er te komen? Zorgvuldig met relevante stakeholders een informatiesysteem selecteren en contracteren? Nieuw informatiesysteem geselecteerd, alleen nu de implementatie nog… 

Dit zijn zo wat vraagstukken die ik als ervaren projectmanager met betrokkenen stap voor stap tot een goed einde breng.

Coaching projectmanagement en Zorg-ICT

Goede en ambitieuze mensen in huis, maar ervaring met Zorg-ICT en projectmanagement ontbreekt nog. Of als solist werkzaam op ICT-gebied in een zorgorganisatie en behoefte aan sparring? Als ICT-manager behoefte aan ondersteuning van medewerkers op het gebied van Zorg-ICT en projectmanagementvaardigheden? 

Ik geeft dat extra steuntje in de rug om met vertrouwen het werk te kunnen doen. Indien nodig kan ik ook een training op maat organiseren.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met me op, ik informeer graag over de mogelijkheden.

Scroll naar boven